Internet Web Serveis, S.L.
NIF:25366360-A
C/Segrià 34
25006 Lleida
Tel: 973 23 41 06
info@iws.es

Tots els continguts del lloc web Internet Web Serveis, S.L. —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Internet Web Serveis, S.L. , bé de societats del grup al qual Internet Web Serveis, S.L. pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Internet Web Serveis, S.L. és propietat exclusiva de Internet Web Serveis, S.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Internet Web Serveis, S.L. és de Internet Web Serveis, S.L. o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Internet Web Serveis, S.L. o dels seus proveïdors.

Internet Web Serveis, S.L. i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Internet Web Serveis, S.L. són marques protegides per Internet Web Serveis, S.L. . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Internet Web Serveis, S.L. (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Internet Web Serveis, S.L. constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Internet Web Serveis, S.L. es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Internet Web Serveis, S.L. es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Internet Web Serveis, S.L. com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Internet Web Serveis, S.L. no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Internet Web Serveis, S.L. no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Internet Web Serveis, S.L.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Internet Web Serveis, S.L. inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Internet Web Serveis, S.L. no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Internet Web Serveis, S.L. no implica que Internet Web Serveis, S.L. l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Internet Web Serveis, S.L. es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Internet Web Serveis, S.L..

Internet Web Serveis, S.L. exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Internet Web Serveis, S.L. o de webs de tercers.

Internet Web Serveis, S.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Internet Web Serveis, S.L..

El contingut del web de Internet Web Serveis, S.L. únicament és aplicable a territori espanyol.

Internet Web Serveis, S.L. garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Internet Web Serveis, S.L.. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Internet Web Serveis, S.L. , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Internet Web Serveis, S.L. enviant un e-mail a: info@iws.es